Faq


1. Wat is FemiXX?
Zie
home

2. Hoe en wanneer is FemiXX ontstaan?
FemiXX broedde al lang in onze hoofden. Vanuit het idee dat er in Gent te weinig vrouwenactiviteiten en/of groepen bestaan voor holebi's die niet meer in de jongerengroepen terechtkunnen.

FemiXX trok zichzelf op gang met een ludieke startavond op 11 juni 2004 in De Centrale. Er waren drankjes, hapjes, een 25-tal (niet-)genodigden, een prettig gestoord interview met de stichteressen, een tombola, een FemiXX-taXXfreeshop, een kort maar krachtig optreden door de lesbische fanfare Famba en ... SmacXX the Pony! De afwezigen hadden ... spijt. Veel.

3. Waar staat de naam FemiXX voor?
FemiXX hoort bij de katachtigen: poeslief, maar niet te XXtrelen op commando. De naam herbergt ‘femme' (vrouw), miXX (allerlei activiteiten) en twee kruisjes/kusjes, ook te interpreteren als vrouwelijke chromosomen. Voor de andere hersenhelften onder ons: FemiXX is ook een wiskundige formule, die perfect klopt.
Het logo werd overigens gratis voor ons ontworpen door ontwerpbureau www.gwapo.be

4. Hoe word ik lid van FemiXX?
Niemand is of wordt lid van FemiXX. De activiteiten zijn ‘open', je komt als je zin hebt, of niet. Soms moet je vooraf inschrijven, dat is altijd handig (zeker als je faciliteiten nodig hebt).
De activiteiten zijn gratiXX, tenzij ze betalend zijn.

5. Waar ‘huist' FemiXX?
Nergens en overal. Onze mobiliteit maakt ons uniek. Ons postadres is Kammerstraat 22, 9000 Gent, maar we hebben er geen beschikbare ruimte. Je kan ons ook bereiken via onze mailboXX
info.femixx@gmail.com

6. Hoe blijf ik op de hoogte van de FemiXX-activiteitenwaaier?
Via onze activiteitenflyer, allereerst. Die krijg je doorgemaild op eenvoudige vraag. Mail ons. 
De activiteitenkalender is ook te aanschouwen op deze site. Klikkliklik.

7. Zijn de activiteiten altijd in Gent?
Nee, zeker niet. (maar vaak wel of in die buurt) Zoals gezegd: we verplaatsen ons. Zelfs naar West-Vlaanderen, Limburg en nog veel verder.

8. Is iedereen welkom op de FemiXX-activiteiten?
Bijna iedereen. FemiXX is een vrouwen-activiteitengroep die ook openstaat voor sympathisanten. Ieder die zich vrouw voelt of zich als vrouw uit of (be)noemt, is welkom. Femi-honden en andere huisdieren ook.
Ongewenst zijn mensen die het anders-zijn van de medemens moeilijk kunnen respecteren (lees: racistische lui, oproerkraaisters, verstokte hokjesdenksters en stalksters). Zie ook de basistexxt.

9. Hoe wordt FemiXX gefinancierd?
Zonder subsidies of mecenas. Wel via ludieke acties (tombola op startavond en lesbiennedag), kleine giften, grotere bewegingen (vestiaire op lesbiennedag, fuif ). Alle giften zijn dus welkom. Stop ze in de onschuldige hand van de FemiXX-kernvrouw die er volgens u het meest betrouwbaar uitziet.

10. Wie stelt de activiteitenkalender samen en wie organiseert alles?
Alle suggeXXties voor activiteiten zijn welkom op ons mailadres, maar we zijn geen droomfabriek en behouden ons het recht voor te beslissen dat bepaalde activiteiten minder goed passen in het FemiXX-profiel.

Zelf iets organiseren, kan ook, en maakt ons werk lichter. Eén adres: ons mailadres. De mailbox wordt beheerd door Vera.

NOG VRAGEN? Mail naar info.femixx@gmail.com

Comments